Ομότιμοι Καθηγητές

Κοντού – Δρούγκα Ευαγγέλια

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1219
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μηχανική και Φυσική Συμπεριφορά των Πολυμερών και Συνθέτων Υλικών

Σπουδές

  • Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
  • Διδακτορική Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Τομέας Μηχανικής ΕΜΠ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μηχανική και Φυσική των πολυμερών και των πολυμερικών συνθέτων υλικών. Μελέτητης θερμομηχανικής συμπεριφοράς και της σχέσης της με τη δομή ευρείας κατηγορίας πολυμερικών υλικών, θερμοσκληρυνόμενων, θερμοπλαστικών και ημικρυσταλλικών. Μελέτη και καταστατική περιγραφή ελαστομερών.Πειραματική και θεωρητική μελέτη μη-γραμμικής Ιξωδοελαστικότητας. Μελέτη της διαρροής και των φαινομένων μετα-διαρροής των αμόρφων υαλωδών πολυμερών. Πειραματική και θεωρητική μελέτη πολυμερικών συνθέτων/νανοσυνθέτων υλικών. Ανάπτυξη μικρομηχανικών μοντέλων για το μέτρο ελαστικότητας. ‘Eλεγχος δομικής ακεραιότητας μέσω αγώγιμων νανοσυνθέτων υλικών και χρήση τους ως αισθητήρες παραμόρφωσης.

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

7

Ε-ΚΜ, ΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

8

Ε-ΚΜ, ΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

9

Ε-ΚΜ, ΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΜΗΧΑΝΙΚΗ B

2

 

ΣΜΜ

2020-21

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

 

(Μ)

ΣΧΜ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

12-14

ΓΡΑΦΕΙΟ 018-ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

11-13

ΓΡΑΦΕΙΟ 018-ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Email: