Ομότιμοι Καθηγητές

Λασκαρίδης Κων/νος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Γραφείο:   2.20

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Συναρτησιακή Ανάλυση

Σπουδές

  • Διδακτορικό: Συναρτησιακή Ανάλυση, Department of Mathematics, University of Lancaster, Great Britain, 1972
  • Master: Department of Mathematics, University of Lancaster , Great Britain, 1969
  • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα 1962

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Συναρτησιακή Ανάλυση
  • Θεωρία Τελεστών
  • Αθροισιμότητα