Ομότιμοι Καθηγητές

Σταυρακάκης Νικόλαος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1779 +30-210-772-3291
 • Fax:   +30-210-772-1775
 • Γραφείο:   3.25

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Σπουδές

 • 1987: Ph.D. in Mathematics, Department of Mathematics, National Technical University of Athens, Greece
 • 1976-1979: Postgraduate Studies in the Dept. of Mathematics, University of Bucharest, Romania, in the area of Functional Analysis (Ordered Banach Spaces)
 • 1975: Diploma in Mathematics, Dept of Mathematics, University of Patras, Greece

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Διατεταγμένοι Τοπολογικοί Χώροι
 • Στοχαστική Συναρτησιακή Ανάλυση
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Διδακτική των Τεχνολογικών Μαθηματικών

Μαθήματα