Ομότιμοι Καθηγητές

Ρασσιάς Θεμιστοκλής

Ομότιμος Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1719
 • Γραφείο:   2.11

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Μαθηματική Ανάλυση

Σπουδές

 • Ph.D. in Mathematics from the University of California at Berkeley, 1976

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Nonlinear Functional Analysis
 • Functional Equations
 • Approximation Theory
 • Global Analysis
 • Analysis on Manifolds
 • Calculus of Variations
 • Inequalities
 • Metric Geometry