Ομότιμοι Καθηγητές

Κραββαρίτης Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1713
  • Γραφείο:   2.18 - κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ), Γραφείο

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μη γραμμική Συναρτησιακή Ανάλυση

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •