Ομότιμοι Καθηγητές

Πολυράκης Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1762
  • Γραφείο:   3.14

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Συναρτησιακή Ανάλυση & εφαρμογές στην οικονομία.

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Functional Analysis (Order spaces)
  • Mathematical Economics (Equilibrium-theory, Financial Economics)