Ομότιμοι Καθηγητές

Μπακόπουλος Αλέξανδρος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1696
  • Γραφείο:   2.07 - κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ), Γραφείο

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Αριθμητική Ανάλυση

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •