Ομότιμοι Καθηγητές

Κοκολάκης Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1704
 • Γραφείο:   2.14

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Πιθανότητες και Στατιστική

Σπουδές

 • Ph.D.: University College London, U.K.
 • M.Sc. & D.I.C.: Imperial College, U.K.
 • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρία Πιθανοτήτων (Στοχαστικές Ανελίξεις, Αξιοπιστία Συστημάτων)
 • Θεωρητική Στατιστική (Ασυμπτωτική Θεωρία, Μπεϋζιανή Στατιστική)
 • Στατιστικές τεχνικές διάγνωσης και αναγνώρισης μορφών
 • Στοχαστική Βελτιστοποίηση