Ομότιμοι Καθηγητές

Καρώνη Χρυσηίς

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1707
  • Γραφείο:   2.13

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Πολυμεταβλητή Στατιστική και Αξιοπιστία

Σπουδές

  • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
  • Μ.Sc. in Applied Statistics: Faculty of Mathematical Studies, University of Southampton, UK
  • Ph.D. : Faculty of Mathematical Studies, University of Southampton, UK

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Στατιστικά μοντέλα επιβίωσης και αξιοπιστίας. Μοντέλα ευπάθειας (frailty models)
  • Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση και μέθοδοι για την εντόπιση άτυπων σημείων (outliers)
  • Στατιστικά μοντέλα: μέθοδοι για την ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων, την εξέταση υπολοίπων και τη μελέτη καλής προσαρμογής