Ομότιμοι Καθηγητές

Τράκας Νικόλαος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3047
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   3.02

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Σπουδές

 • Ph.D. in Physics, University of Sussex, U.K.
 • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Φαινομενολογία Υπερσυμμετρικών Θεωριών Βαθμίδας.
 • Μεγαλοενοποιημένα Πρότυπα.
 • Πρότυπα προερχόμενα από Υπερχορδές.
 • Κλασσικές Λύσεις (Σολιτόνια, Q-balls).
 • Ελάττωση σταθερών σύζευξης.
 • Εκλαΐκευση.