Ομότιμοι Καθηγητές

Μηλιός Ιωάννης

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1624
 • Fax:   +30-210-772-1618
 • Γραφείο:   κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Πολιτική Οικονομία με έμφαση στην Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Σπουδές

 • 1985-1988: Διδάκτωρ Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών (Dr. rer. pol.) Πανεπιστημίου Osnabrück Δ. Γερμανίας
 • 1977-1981: Διδάκτωρ Μηχανικός, Ε. Μ. Πολυτεχνείο
 • 1971-1976: Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ., Technische Hochschule Darmstadt, Δ. Γερμανίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρίες της αξίας, του χρήματος και του χρηματοπιστωτικού συστήματος
 • Θεωρίες της διεθνούς οικονομίας και του ιμπεριαλισμού
 • Αρχές θεμελίωσης των οικονομικών θεωριών
 • Κοινωνική Πολιτική

Μαθήματα