Ομότιμοι Καθηγητές

Κουτούγκος Αριστοφάνης

Ομότιμος Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1622
 • Fax:   +30-210-772-1618
 • Γραφείο:   κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

 •  

Σπουδές

 • Bsc [Οικονομικά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Middlessex, Λονδίνο, 1973]
 • Msc [Λογική και Φιλοσοφία της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Sussex 1975]
 • MA [Ιστορία της Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Western Ontario, Καναδάς 1977]
 • Διδάκτωρ [Φιλοσοφία της Επιστήμης], Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Αναλυτική Θεωρία της Γνώσης και Φιλοσοφία της Γλώσσας
 • Αναλυτική Ηθική Φιλοσοφία και Μετα-Ηθική
 • Επικοινωνιακά πρότυπα ερμηνείας μεταβολής πίστεων (Belief Revision)