Ομότιμοι Καθηγητές

Καρανάσιος Σωτήριος

Ομότιμος Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1776
 • Fax:   +30-210-772-1775
 • Γραφείο:   3.08

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Θεωρία Τελεστών

Σπουδές

 • Διδακτορικό: King`s College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, U.K.
 • Master: King`s College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, U.K.
 • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρία Τελεστών
 • Μη αυτοσυζυγείς άλγεβρες
 • Συναρτησιακή Ανάλυση

Μαθήματα