Ομότιμοι Καθηγητές

Ράπτης Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-2926
  • Τηλ Εργαστηρίου:   +30-210-772-2965, +30-210-772-2927
  • Fax:   +30-210-772-3025
  • Γραφείο:   0.13

Γνωστικό Αντικείμενο

  •  

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •