Ομότιμοι Καθηγητές

Πίσσης Πολύκαρπος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-2986
  • Τηλ Εργαστηρίου:   +30-210-772-1678
  • Fax:   +30-210-772-2932
  • Γραφείο:   1.07

Γνωστικό Αντικείμενο

  •  

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •