Ομότιμοι Καθηγητές

Παπαδοπούλου Θεοδώρα

Ομότιμος Καθηγήτρια
 • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγήτρια
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3001
 • Fax:   +30-210-772-3021
 • Γραφείο:   2.07

Γνωστικό Αντικείμενο

 •  

Σπουδές

 • B.Sc., Physics, Department of Physics, University of Athens, 1968
 • M.Sc. Certificate of Graduate Studies, NRC Demokritos, 1970
 • Ph.D.High Energy Physics, Department of Physics, University of Athens, 1978

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Experimental High Energy Physics (HEP) or Elementary Particle Physics
 • Detectors for HEP experiments
 • GRID Technology for research and applications
 • Cloud PC Technology for research and applications
 • Applications of Detectors and Accelerators in Medicine