Ομότιμοι Καθηγητές

Μαλτέζος Σταύρος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3026
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   2.05

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Οργανολογία Ανιχνευτών Υψηλών Ενεργειών

Σπουδές

 • Διδακτορικό στην Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών.
 • Δίπλωμα, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Πτυχίο, Σχολή Ηλεκτρονικών, Ανωτέρα Σχολή Σιβιτανιδείου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάπτυξη Ανιχνευτών Πειραμάτων Επιταχυντών και συναφούς Οργανολογίας.
 • Πειραματική Μελέτη Κοσμικών Ακτίνων Υπερυψηλών Ενεργειών.
 • Συμβολομετρία και Διαθλασιμετρία.
 • Μετρολογία.
 • Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων.
 • Προσομοιώσεις.
 • Κλασικό Χάος.