Ομότιμοι Καθηγητές

Λιαροκάπης Ευθύμιος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-2930, +30-210-772-2950
  • Τηλ Εργαστηρίου:   +30-210-772-4032, +30-210-772-3312 (Fax)
  • Fax:   +30-210-772-2928
  • Γραφείο:   0.06

Γνωστικό Αντικείμενο

  •  

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •