Ομότιμοι Καθηγητές

Κατσούφης Ηλίας

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3005, +30-210-772-3021
  • Fax:   +30-210-772-3025
  • Γραφείο:   2.10

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Σπουδές

  • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάρτιος, 1965)
  • Master of Arts, Department of Physics, Columbia University, New York, 1967
  • Ph. D. in Experimental High Energy Physics, Department of Physics, Tufts University, Medford (Boston), 1975 (μετά από διακοπή για στρατ. θητεία).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •