Ομότιμοι Καθηγητές

Ζουπάνος Γιώργος

Ομότιμος Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3010
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   3.01

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα , University of Glasgow, UK
 • Μεταπτυχιακός Κύκλος Μαθημάτων στην Μαθηματική Φυσική, Imperial College,London, UK
 • Μεταπτυχιακός Κύκλος Μαθημάτων στη Θεωρητική Φυσική, University of Cambridge, UK
 • Μεταπτυχιακός Κύκλος Μαθημάτων, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 • Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ενοποιημένες Θεωρίες Βαθμίδας σε τέσσερις και επιπλέον (συνεχείς και ασαφείς) διαστάσεις.
 • Ελάττωση (ανεξαρτήτων) παραμέτρων σε Ενοποιημένες Θεωρίες.
 • Πεπερασμένες Θεωρίες.