Ομότιμοι Καθηγητές

Ζάννη-Βλαστού Ρόζα

Ομότιμος Καθηγήτρια
 • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγήτρια
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3008
 • Τηλ Εργαστηρίου:   +30-210-772-3783, +30-210-772-1073
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   2.24

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Πειραματική Πυρηνική Φυσική

Σπουδές

 • Ph.D. in Nuclear Physics, University of Birmingham, UK
 • Master of Science by Research, University of Birmingham, UK
 • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Neutron induced reactions.
 • Applications: Radioactivity in the marine environment.
 • Applications: Materials analysis with nuclear reaction techniques.
 • High spin gamma-ray spectroscopy.
 • Heavy ion reactions.
 • Light ion reactions with polarized beams.

Μαθήματα