Ομότιμοι Καθηγητές

Δρης Εμμανουήλ

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3027
  • Fax:   +30-210-772-3025
  • Γραφείο:   2.25

Γνωστικό Αντικείμενο

  •  

Σπουδές

  • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Φυσικής 1964
  • Πανεπ. Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικής 1967
  • Syracuse Univ. ΗΠΑ, PhD στην Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, 1975

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •