Ομότιμοι Καθηγητές

Γαζής Ευάγγελος

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3003
  • Fax:   +30-210-772-3025
  • Γραφείο:   2.08

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Σπουδές

  • Διδακτορικό Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ
  • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων στο CERN

Μαθήματα