ΣΕΜΦΕ: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ

| Ε.Μ.Π. |

Το Εκπαιδευτικό Έργο της ΣΕΜΦΕ στις Άλλες Σχολές του ΕΜΠ

Οι Τομείς της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. παρέχουν στις άλλες Σχολές τα εξής μαθήματα αριθμητικά: ο Τομέας Μαθηματικών 56 μαθήματα ετησίως, ο Τομέας Φυσικής 32 μαθήματα ετησίως, ο Τομέας Μηχανικής 28 μαθήματα ετησίως, ο Τομέας Α.Κ.Ε.Δ. 62 μαθήματα ετησίως (υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν). Η Σχολή επίσης παρέχει εκπαιδευτικό έργο μέσω εργαστηρίων στο πλαίσιο των μαθημάτων Φυσικής, Μηχανικής, Μαθηματικών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Τομέας Φυσικής εξασκεί στα εργαστήριά του 900 έως 1.300 φοιτητές των άλλων Σχολών επί δίωρο ανά εβδομάδα.

Οι βασικές γνώσεις που παρέχονται στις άλλες Σχολές Μηχανικών είναι υψηλού επιπέδου. Αναφέρεται ότι από το διάταγμα ακόμα της ίδρυσης του Ε.Μ.Π. τονίζεται ο σημαντικός ρόλος των Μαθηματικών ως βασικού εργαλείου της τεχνολογικής ανάπτυξης, τόσο με τη δυναμική της θεωρίας τους όσο και με τον πλούτο των εφαρμογών τους. Το μάθημα της Μηχανικής διδάσκεται στο Ε.Μ.Π. ήδη από το 1841. Η επιμελημένη συλλογική μετάφραση των τόμων των μαθημάτων Φυσικής του πανεπιστημίου του Berkeley, συγκρότησε τη βάση της εκπαίδευσης στη Φυσική γενεών Ελλήνων μηχανικών, ως μια ακόμη σημαντική προσφορά του Τομέα Φυσικής. Επίσης οι καθοριστικές πλευρές της ανθρωπιστικής παιδείας, χωρίς τις οποίες δεν νοούνται σήμερα οι σπουδές του μηχανικού θεραπεύονται με υψηλού επιπέδου μαθήματα από τη Σχολή. Αυτό το έρμα στις βασικές επιστήμες ήταν και είναι από τα ισχυρά προσόντα των διπλωματούχων του Πολυτεχνείου.