ΣΕΜΦΕ: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ

| Ε.Μ.Π. |

Οι Διπλωματούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Οι διπλωματούχοι της Σχολής αριθμούν σήμερα περί τα 470 άτομα.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε, από το Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του Ε.Μ.Π, μια έρευνα σε δείγμα 218 διπλωματούχων από τους οποίους το 60% είχε επιλέξει κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών και το 40% κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών, για την επαγγελματική τους ένταξή.

Σημειώνεται ότι ο μέσος βαθμός διπλώματος των συγκεκριμένων διπλωματούχων κυμαίνεται στο 7.4, με τυπική απόκλιση 0.58.

Με βάση μια πρώτη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

 • Το 34% απάντησε ότι το ενδιέφερε πολύ το επιστημονικό αντικείμενο της Σχολής και για αυτό την επέλεξε, ενώ το 30% απάντησε αρκετά και πάρα πολύ.
 • Το 39% βρήκε πολύ ενδιαφέρον το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών, το 31% αρκετά ενδιαφέρον ενώ το 23% πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με βάση την κλίμακα 1 = χαμηλό επίπεδο έως 5 = άριστο επίπεδο το 40% των διπλωματούχων βαθμολόγησε με 4 το επιστημονικό – θεωρητικό υπόβαθρο της Σχολής, το 43% βαθμολόγησε με 3 τις τεχνικές γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του Διπλώματός τους ενώ το 48% βαθμολόγησε με 4 το επίπεδο δεξιοτήτων (αναλυτική και συνθετική σκέψη, πρακτικότητα, αποτελεσματικότητα, κλπ.) που απέκτησαν από τη Σχολή.
 • Το 90% έχει κάνει στα πλαίσια των σπουδών του Πρακτική Άσκηση σε φορείς του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το 70% των φορέων διέκρινε δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας με τους φοιτητές, και αρκετά μεγάλος αριθμός συνεργασιών έχει ήδη επιτευχθεί.
 • Το 80% έχει παρακολουθήσει ή παρακολουθεί Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ή εκπονεί Διδακτορικές Διατριβές στην Ελλάδα ή σε διεθνούς κύρους πανεπιστήμια του εξωτερικού, όχι μόνο σε περιοχές των Θεωρητικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Φυσικής, της Μηχανικής ή των Ανθρωπιστικών Επιστημών, αλλά και σε κλάδους με ιδιαίτερο τεχνολογικό ή οικονομικό ενδιαφέρον.
 • Το 51% των διπλωματούχων εργάζεται, το 40% είναι ανενεργοί, κυρίως λόγω Μεταπτυχιακών Σπουδών ή στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες), και το 9% είναι άνεργοι.
  • Στους εργαζομένους το 20% εργάζεται σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, το 17% ασχολείται στην ιδιωτική εκπαίδευση και σε φροντιστήρια, το 13% εργάζεται σε ερευνητικά ιδρύματα – κέντρα, ενώ το 12% ασχολείται στον κλάδο της Πληροφορικής.
  • Το 73% των εργαζομένων δηλώνει ότι υπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στη σημερινή του δουλειά. Το 57% των εργαζομένων δηλώνει ότι η σημερινή του εργασία είναι σχετική με την ειδικότητά του.
  • Το 43% των διπλωματούχων μας θα προτιμούσε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα σε μισθωτή εργασία, το 27% στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ το 13% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Με βάση τις μέχρι σήμερα εμπειρίες του το 87% των διπλωματούχων θα επέλεγε να σπουδάσει ξανά το ίδιο αντικείμενο ως προς το επιστημονικό ενδιαφέρον, ενώ το 31% θα επέλεγε να σπουδάσει ξανά το ίδιο αντικείμενο ως προς τις επαγγελματικές προοπτικές.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ