ΣΕΜΦΕ: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ

| Ε.Μ.Π. |

Προεδρικό Διάταγμα Επαγγελματικής Κατοχύρωσης των Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Το Ίδρυμα έγκαιρα και πολύ πριν την αποφοίτηση των πρώτων διπλωματούχων της Σχολής προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες για τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων της.

  • Με βάση απόφαση της Συγκλήτου στις 11-4-2003, διαβίβασε προς το Υπουργείο Παιδείας σχέδιο Π.Δ. το οποίο υπεγράφη από τον τότε Υπουργό Παιδείας και τον Υπουργό Εσωτερικών, δεν υπέγραψε όμως ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και η διαδικασία σταμάτησε αρχές του 2004.
  • Μετά από αλλεπάλληλες ενέργειες στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Παιδείας το Π.Δ. συζητήθηκε σε δύο συνεδριάσεις του Σ.Α.Π.Ε. (Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) στις 21-12-06 και 26-3-07. Το κείμενο στο οποίο κατέληξε το Σ.Α.Π.Ε. ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες (υπογραφή από Υφυπουργούς Παιδείας και Οικονομικών, επεξεργασία από το Νομοπαρασκευαστικό Τμήμα Γραμματείας Κυβερνήσεως, έγκριση από την ολομέλεια του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, υπογραφή εκ νέου από τους δύο Υφυπουργούς και τελικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/14.9.2007.

ΦΕΚ Προεδρικού Διατάγματος