OP River Menu Bar Loading


... γιορτάζοντας τα 15 χρόνια ζωής της Σχολής,
επιχειρώντας να αναστοχαστούμε για τις επιλογές μας
και να σας κάνουμε κοινωνούς των προσπαθειών μας,
σας καλούμε ...


Σχολή
Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών
και Φυσικών
ΕπιστημώνΗ Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του ΕΜΠ γιορτάζει τα 15 της χρόνια και απευθύνεται στους φοιτητές της, στους φοιτητές και τους διδάσκοντες όλου του ΕΜΠ, σε μαθητές Λυκείου και στο ευρύ κοινό, διοργανώνοντας:
Γενικές Εκδηλώσεις της Σχολής (επισκέψεις μαθητών, συζήτηση για τη φυσιογνωμία του Διπλωματούχου της Σχολής, ομιλίες, κλπ).
Ειδικές εκδηλώσεις των Τομέων της Σχολής (για "ψαγμένους" μαθητές, για Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης).

Λίγα λόγια για τη Σχολή και τους Τομείς της
Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Με τη δημιουργία της νέας αυτόνομης Σχολής στο εσωτερικό του, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναγνώρισε το γεγονός ότι τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα η τεχνολογία και οι βασικές επιστήμες αναπτύσσονται σε ολοένα και στενότερη διασύνδεση. Το γεγονός αυτό όχι μόνον εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη μακρά παράδοση μεγάλων ευρωπαϊκών πολυτεχνείων, όπως η Ecole Polytechnique στη Γαλλία, αλλά και στηρίζει τη σύγχρονη πρακτική διάσημων τεχνολογικών ιδρυμάτων, όπως το California Institute of Technology στις ΗΠΑ. Σε αυτά τα ιδρύματα το ενδιαφέρον του επιστήμονα για περιγραφή και κατανόηση του κόσμου καλλιεργείται παράλληλα με το ενδιαφέρον του μηχανικού για έλεγχο και τροποποίηση του κόσμου στην κατεύθυνση της πραγμάτωσης ανθρώπινων επιθυμιών. Ο συνδυασμός επιβάλλεται από τη φύση των προβλημάτων στη σύγχρονη έρευνα αιχμής: πρόοδος στη μαθηματική θεωρία των λύσεων των εξισώσεων Navier-Stokes αναμένεται να συμβάλει στην κατανόηση της ροής ρευστών από μηχανικούς, η μελλοντική ανάπτυξη ταχύτερων υπολογιστών εξαρτάται από τη μαθηματική έρευνα στη θεωρία αλγορίθμων και τη λογική αλλά και τη φυσική και φιλοσοφική έρευνα στα θεμέλια της κβαντικής μηχανικής, η βελτίωση των σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης του εγκεφάλου στην ιατρική απαιτούν τη συνδρομή μαθηματικών και φυσικών, η μαθηματική σπουδή των πρώτων αριθμών ενδέχεται να έχει συνέπειες για την κρυπτογραφία και τις εφαρμογές της σε τραπεζικές συναλλαγές, στο διαδίκτυο, κ.λπ.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής ακολουθούν μετά το δεύτερο έτος είτε την κατεύθυνση του μαθηματικού εφαρμογών (με έμφαση στην ανάλυση, στη στατιστική, στην πληροφορική ή στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τη μηχανική) είτε την κατεύθυνση του φυσικού εφαρμογών (με έμφαση στην υπολογιστική και θεωρητική φυσική, στην πυρηνική φυσική και τα στοιχειώδη σωματίδια, στην οπτοηλεκτρονική και τα laser , στη φυσική των υλικών ή στη μηχανική των υλικών). Η επιλογή της κατεύθυνσης είναι δυνατόν να είναι προϊόν ώριμης και τεκμηριωμένης σκέψης δεδομένου ότι γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο και μετά από δυο έτη συστηματικής έκθεσης σε διάφορες επιστήμες. Παράλληλα με μαθήματα μαθηματικών, φυσικής, μηχανικής και πληροφορικής, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών συμπεριλαμβάνει μαθήματα οικονομικών, κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας, ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών και της τεχνολογίας, διδακτικής και δικαίου. Επιπλέον, η απόκτηση του πτυχίου απαιτεί την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ώστε οι φοιτήτριες και φοιτητές να έχουν στοιχειώδη εξοικείωση με την έρευνα. Η (προαιρετική) συμμετοχή στην πρακτική άσκηση (σε εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα., κ.λπ.) δίνει την δυνατότητα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας να αποκτήσουν εμπειρία εργασιακών χώρων.
Η Σχολή συντονίζει πέντε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών («Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις», «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία», «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές», «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες», «Εφαρμοσμένη Μηχανική») και συμμετέχει σε άλλα οκτώ Διατμηματικά Προγράμματα και ένα Διεπιστημονικό. Η συνέχιση των σπουδών και της έρευνας σε κάποιο από τους επιμέρους κλάδους που θεραπεύει η Σχολή μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Έτσι οι πτυχιούχοι της Σχολής μπορούν (1) να αξιοποιηθούν ως ερευνητικό προσωπικό σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ, (2) να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιριών και τραπεζών, (3) να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα για ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής, (4) να συμβάλουν στην εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών των μαθηματικών και της φυσικής, τόσο από τη σκοπιά της μεθοδολογίας όσο και από τη σκοπιά του εξοπλισμού σε όργανα, στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας, (5) να απασχοληθούν στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση της Γενικής, τεχνικής ή Επαγγελματικής Κατεύθυνσης, κ.λπ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων της Σχολής προσδιορίζονται αναλυτικά στο ΠΔ 199/2007 (Φ.Ε.Κ. 226 / 14.9.2007).
Η ιστοσέλιδα της Σχολής βρίσκεται στη διεύθυνση

www.semfe.ntua.gr.

Η Σχολή απαρτίζεται από τέσσερις Τομείς: Μαθηματικών, Φυσικής, Μηχανικής και Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου

Τομέας Μαθηματικών (www.math.ntua.gr)
Το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό του Τομέα Μαθηματικών αριθμεί 38 μέλη τα οποία υποστηρίζονται από 4 μέλη επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.
Ο Τομέας παρέχει όλα τα προπτυχιακά μαθήματα Μαθηματικών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (74 μαθήματα), αλλά και των υπολοίπων Σχολών του Ε.Μ.Π. (53 μαθήματα). Επιπλέον, ο Τομέας συντονίζει δύο Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες και Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στην Οικονομία) με δυνατότητα συνέχισης για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τομέα ανέρχονται σε περίπου 50, ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε περίπου 180. Μέχρι σήμερα, ο Τομέας έχει απονείμει περισσότερα από 70 Διδακτορικά Διπλώματα και 300 Μεταπτυχιακά Διπλώματα.
Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Τομέα είναι: Συνήθεις και Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Ολοκληρωτικές Εξισώσεις, Αριθμητική Ανάλυση, Θεωρία Πιθανοτήτων, Στατιστική, Στοχαστική Ανάλυση, Οικονομικά Μαθηματικά, Βέλτιστος Έλεγχος, Συναρτησιακή Ανάλυση, Θεωρία Τελεστών, Ανάλυση σε Πολλαπλότητες, Μιγαδική Ανάλυση, Αρμονική Ανάλυση, Τοπολογία Χαμηλών Διαστάσεων, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα, Μαθηματική Λογική, Θεωρητική Πληροφορική, Μαθηματικές Μέθοδοι στη Φυσική, Άλγεβρα, Ομάδες Lie, Διαφορική Γεωμετρία, Ιστορία και Επιστημολογία των Μαθηματικών. Οι διπλωματικές εργασίες των τελειοφοίτων εκπονούνται σε όλα τα παραπάνω ερευνητικά αντικείμενα. Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των μελών του Τομέα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό διδακτικών βιβλίων και δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Τομέας Φυσικής (www.physics.ntua.gr)
Το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό του Τομέα Φυσικής αριθμεί 34 μέλη τα οποία υποστηρίζονται από 10 μέλη επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.
Ο Τομέας παρέχει όλα τα προπτυχιακά μαθήματα Φυσικής της Σχολής καθώς και μεγάλο αρυθμό αντίστοιχων μαθημάτων προς τις υπόλοιπες Σχολές του ΕΜΠ. Τα περισσότερα από αυτά τα μαθήματα συνοδεύονται από εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των εργαστηρίων του Τομέα. Εκτός από τα προπτυχιακά μαθήματα, μέλη του Τομέα διδάσκουν σε 2 Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ("Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές" και "Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις") που συντονίζει ο Τομέας. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες δίνεται η δυνατότητα συνέχισης για την απόκτηση Διδακτoρικού Διπλώματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τομέα ανέρχονται σε περίπου 60.
Οι ερευνητικές κατεθύνσεις του Τομέα είναι: Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Θεωρητική Ατομική και Μοριακή Φυσική, Φυσική Διηλεκτρικών, Οπτική Φασματοσκοπία, Ανάπτυξη Συστημάτων Λέιζερ και Εφαρμογές των Λέιζερ, Φυσική Υψηλών Ενεργειών (Θεωρητική και Πειραματική), 'Ηλεκτρονική Φυσική και Νανοτεχνολογία, Πυρηνική Φυσική και Βιοφυσική. Οι διπλωματικές εργασίες των τελειοφοίτων εκπονούνται σε όλα τα παραπάνω ερευνητικά αντικείμενα. Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των μελών του Τομέα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό διδακτικών βιβλίων καθώς και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, που ανέρχονται σε πολλές δεκάδες ετησίως.

Τομέας Μηχανικής (www.mechan.ntua.gr)
Στον Τομέα απασχολούνται 17 μέλη ΔΕΠ. Πυρήνα του Τομέα αποτελούν οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Αντοχής των Υλικών. Οι αίθουσες εργαστηρίων έχουν πλούσιο εξοπλισμό, παραδοσιακό και σύγχρονο, για την πειραματική μελέτη στην περιοχή της μηχανικής του παραμορφώσιμου στερεού σώματος. Η υπολογιστική δύναμη του Τομέα υποστηρίζεται σπό παράλληλο υπολογιστή (cluster). Η καλά οργανωμένη βιβλιοθήκη καλύπτει τις περιοχές της Μηχανικής, των Μαθηματικών καθώς και περιοχές των συναφών επιστημών σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά.
Στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τομέα περιλαμβάνονται η διδασκαλία των υποχρεωτικών βασικών προπτυχιακών μαθημάτων της Μηχανικής, τόσο στη ΣΕΜΦΕ όσο και σε άλλες Σχολές του ΕΜΠ, η διδασκαλία ορισμένων κατ΄ επιλογήν μαθημάτων και η διδασκαλία ενός κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων που απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες. Ο Τομέας έχει οργανώσει ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Μηχανική» και συμμετέχει σε δύο άλλα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ, στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» και στην «Υπολογιστική Μηχανική». Λειτουργεί επίσης πρόγραμμα προδιδακτορικών σπουδών, με ένα ευρύ φάσμα μεταπτυχιακών μαθημάτων για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τομέα Μηχανικής.
Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών του τομέα έχει διεθνή καταξίωση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Μηχανικής του Απόλυτα Στερεού και του Παραμορφώσιμου Σώματος. Ειδικότερα, οι τομείς ερευνητικής δραστηριότητας επιγραμματικά είναι οι ακόλουθοι: Πειραματική Μηχανική, Μηχανική των θραύσεων, Μηχανική και Φυσική των πολυμερών και συνθέτων/νανοσυνθέτων υλικών, Ολοκληρωτικές και διαφορικές εξισώσεις της Μηχανικής, Υπολογιστική Μηχανική, Μηχανική των Ρευστών, Πεπερασμένα στοιχεία, Δυναμική των κατασκευών - Δυναμικά φαινόμενα, Ελαστική ευστάθεια κατασκευών, Μελέτη λεπτών και παχέων επιφανειακών κατασκευών, Καταστατικές εξισώσεις διαφόρων υλικών, Μαθηματική θεωρία πλαστικότητας, Θεωρητική και Αναλυτική Μηχανική, Μηχανική συζευγμένων πεδίων, Μηχανική των βιολογικών συστημάτων (Εμβιομηχανική).

Τομέας Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (www.aked.ntua.gr)
Το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό του Τομέα ΑΚΕΔ αριθμεί 10 μέλη, τα οποία υποστηρίζονται από 5 μέλη επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. Ιδρύθηκε κατ' αρχάς στο πλαίσιο του Γενικού Τμήματος μετά από την ψήφιση του γνωστού Νόμου -Πλαίσιο 1268/82. Το δυναμικό που τον συγκροτούσε υπηρετούσε τότε σε δυο διαφορετικές έδρες: της Οικονομίας με Καθηγητή τον Ρ. Φακιολά και της Φιλοσοφίας με Καθηγητή τον Δ. Νιάνια. Ο Τομέας ΑΚΕΔ, τόσο στο πλαίσιο του Γενικού Τμήματος όσο και ενταγμένος στη ΣΕΜΦΕ, υπηρετεί δυο επιστημονικές περιοχές που αφορούν ολόκληρο το Πολυτεχνείο, εφόσον τα προπτυχιακά μαθήματα που παρέχει διδάσκονται σ' όλες τις Σχολές. Αφενός, υπηρετεί την περιοχή της Οικονομίας και του Δικαίου, που βοηθούν τις σπουδές του μηχανικού σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, με μαθήματα όπως Πολιτική Οικονομία, Μικρο- και Μακρο-Οικονομική Ανάλυση, Οικονομική των Επιχειρήσεων και Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας. Αφετέρου, υπηρετεί καθοριστικές πλευρές της ανθρωπιστικής παιδείας, χωρίς τις οποίες δεν μπορούν να νοηθούν σήμερα οι σπουδές του μηχανικού ή οι σπουδές στα μαθηματικά και τη φυσική, με μαθήματα όπως Αρχαία, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία, Φιλοσοφία και Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Φιλοσοφία του Περιβάλλοντος, Φιλοσοφία της Τέχνης, Ιστορία Πολιτισμού και Κοινωνιολογία. Πολλές διπλωματικές εργασίες εκπονούνται σε όλα τα παραπάνω ερευνητικά πεδία. Συνεισφέροντας στην γενικότερη ακτινοβολία του ΕΜΠ ο Τομέας ΑΚΕΔ συνδιοργανώνει με το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών το διετές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ΔΠΜΣ) σπουδών «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» με περίπου 25 φοιτητές κατ' έτος που έχουν δυνατότητα συνέχισης για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Ο Τομέας ΑΚΕΔ συνεργάζεται επίσης με τα ΔΠΜΣ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ «Αρχιτεκτονική-Χώρος-Σχεδιασμός» & «Συντήρηση Μνημείων» με δυνατότητα μετέπειτα απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος. Οι μεταπτυχιακοί ανέρχονται σε 80. Τέλος, ο Τομέας επανέκδωσε το περιοδικό Signum, που παρουσιάζει μελέτες σχετικές με τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει με κύριο στόχο τη γνωριμία των σπουδαστών με αυτά τα πεδία έχοντας ως μοναδικό κριτήριο την επιστημονική αξία, την ανθρώπινη ωφελιμότητά τους και τη συμβολή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Τομέας ΑΚΕΔ προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές που θα εκπονούσαν διδακτορική διατριβή στα αντικείμενα που θεραπεύει.

Οι εκδηλώσεις της Σχολής

Γενικές εκδηλώσεις

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, 09:00-11:30 και 11:30-14:00
Η Σχολή ανοίγει τα Eργαστήριά της για τους μαθητές του Λυκείου. Η διάρκεια της επίσκεψης είναι 2:30 ώρες. Οι μαθητές, μετά από μια σύντομη παρουσίαση της Σχολής, θα χωριστούν σε ομάδες των 20 περίπου ατόμων και θα ξεναγηθούν στα εκπαιδευτικά Eργαστήρια των Τομέων όπου θα γίνουν σύντομες επιδείξεις πειραμάτων. Θα φιλοξενηθούν δύο ομάδες των 80-100 μαθητών -με τους καθηγητές τους- που θα περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015, 17:00, Νέα Κτήρια ΣΕΜΦΕ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Η φυσιογνωμία του Διπλωματούχου της Σχολής.

Απόψεις από το Φοιτητικό Σύλλογο και τον Σύλλογο Αποφοίτων.
Οι δύο εισηγήσεις από πλευράς Συλλόγου Αποφοίτων και φωτογραφίες.

...πίσω στην κορυφή της σελίδας,

Ειδικές Εκδηλώσεις των Τομέων

Ο Τομέας Μαθηματικών διοργανώνει:

Παρασκευή 24 Απριλίου, 14:00, "Τα Μαθηματικά στη Β'βάθμια Εκπαίδευση"
Ημερίδα: Πανεπιστημιακοί και Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις για το μάθημα των Μαθηματικών στην Β'/βάθμια εκπαίδευση (Πρόσκληση για την ημερίδα και Εισηγήσεις και Συμπεράσματα)
και φωτογραφίες.

Πέμπτη 30 Απριλίου, 09:00, Ημερίδα Μαθηματικών
Επτά ομιλίες, καθώς και επίσκεψη στα εργαστήρια Η/Υ. Οι ομιλίες θα είναι διάρκειας 20΄ περίπου, με 5-λεπτα ερωτήσεων και δύο διαλείμματα διάρκειας 20', ώστε οι μαθητές να έχουν το περιθώριο να συζητήσουν με τους ομιλητές. Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας και τις περιλήψεις των ομιλιών.
...από την εκδήλωση (Πρόγραμμα, φωτογραφίες...)

Ο Τομέας Φυσικής διοργανώνει:

Τετάρτη 6 Μαΐου, 09:00 - 15:00, "Master Classes στη Φυσική Σωματιδίων"
Ημερίδα με προχωρημένα μαθήματα για μαθητές Λυκείου σε θέματα που άπτονται της Φυσικής των υποατομικών σωματιδίων. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τέσσερα εισαγωγικά σεμινάρια, από ενεργούς επιστήμονες/ερευνητές του κλάδου αυτού (μέλη του Τομέα Φυσικής). Στη συνέχεια θα αναλάβουν να αναλύσουν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από πειράματα που έχουν γίνει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Φυσικής Σωματιδίων CERN και, στο τέλος, θα συζητήσουν με τους επιστήμονες τα αποτελέσματά τους. Η ερευνητική εργασία θα γίνει στο εργαστήριο υπολογιστών της Σχολής με 40 θέσεις εργασίας. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 09:00 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 15:00 (οι μαθητές θα γευματίσουν στο φοιτητικό εστιατόριο του ΕΜΠ). Ας σημειωθεί ότι ο Τομέας Φυσικής έχει ήδη διοργανώσει ένδεκα φορές (2005-2015) με μεγάλη επιτυχία παρόμοιες εκδηλώσεις τόσο το πλαίσο των Διεθνών Ημερίδων Master Classes (www.physics.ntua.gr/MC_2015), όσο και σε τοπικό επίπεδο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
...από την εκδήλωση (Πρόγραμμα, αποτελέσματα ...)

Δευτέρα 11 Μαΐου, 15:00, Αμφ. 4 Γ.Ε.: Ομιλία προς τους φοιτητές της ΣΕΜΦΕ του François Englert, Ομότιμου Καθηγητή στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, Βραβείο Nobel Φυσικής 2013 (από κοινού με τον Peter Higgs), για "... την θεωρητική ανακάλυψη του μηχανισμού που συνεισφέρει στην κατανόησή μας για την προέλευση της μάζας των υποατομικών σωματιδίων και ο οποίος πρόσφατα επιβεβαιώθηκε μέσω της ανακάλυψης του προβλεπόμενου θεμελιώδους σωματιδίου από τα πειράματα ATLAS και CMS στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων του CERN", όπως αναφέρει η αιτιολόγηση του βραβείου από την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Για περισσότερα...

Close

Ο μηχανισμός Brout-Englert-Higgs:
Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό του λεγόμενου Καθιερωμένου Προτύπου που περιγράφει με εκπληκτική ακρίβεια τον κόσμο των υποατομικών σωματιδίων και τρεις (από τις τέσσερις) αλληλεπιδράσεις που ασκούνται ανάμεσά τους: την ηλεκτρομαγνητική, την ισχυρή πυρηνική και την ασθενή πυρηνική αλληλεπίδραση (η τέταρτη αλληλεπίδραση, η βαρύτητα, δεν αποτελεί στοιχείο του Καθιερωμένου Προτύπου). Ο μηχανισμός παρουσιάστηκε το 1964 σε μια επιστημονική δημοσίευση του Englert και του Robert Brout (1928-2011) καθώς και σε ανεξάρτητη δημοσίευση του Peter Higgs. Λίγο αργότερα, τον ίδιο χρόνο, δημοσιεύθηκε ανάλογη εργασία από τους Gerald Guralnik, C. R. Hagen και Tom Kibble. Πολύ περιληπτικά, ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει, με συνεπή τρόπο, σε μια θεωρία να δίνει μάζα στα σωματίδια που είναι υπεύθυνα για τις αλληλεπιδράσεις. Το πειραματικά ελεγχόμενο αποτύπωμα του μηχανισμού αυτού είναι η παρουσία ενός υποατομικού σωματιδίου (του λεγόμενου σωματιδίου Higgs) που παρέμενε μη ανιχνεύσιμο έως το 2012, όταν τα δύο πειράματα στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (Large Hadron Collider, LHC) στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Σωματιδιακής Φυσικής CERN, το ATLAS και το CMS, ανακοίνωσαν την παρατήρηση ενός νέου σωματιδίου συμβατού με το προβλεπόμενο από τον εν λόγω μηχανισμό.
Για σχετικές πληροφορίες επισκεφθείτε τον Ελληνικό εκλαϊκευτικό ιστότοπο για τα στοιχειώδη σωματίδια: www.physics.ntua.gr/POPPHYS

...φωτογραφίες (του Αλεξ. Παπαγιάννη, ΣΕΜΦΕ) από την εκδήλωση.

Τρίτη 12 Μαΐου, 18:30, Αίθουσα Καυτατζόγλου, Κτήριο Αβέρωφ (Πατησίων): Αναγόρευση του François Englert ως επιτίμου διδάκτορα του ΕΜΠ.
Η αφίσα των δύο εκδηλώσεων του François Englert

Πέμπτη 14 Μαΐου, 17:00, Νέα Κτήρια ΣΕΜΦΕ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
"Η Φυσική στη Β'βάθμια Εκπαίδευση"

Ημερίδα: Πανεπιστημιακοί και Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις για το μάθημα της Φυσικής στην Δ/βάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα της ημερίδας με πληροφορίες προσέλευσης.

Τετάρτη 3 Ιουνίου, 15:00, Αμφ. Φυσικής, Κτήριο Φυσικής, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
"Unification of Fundamental Interactions ", Hans-Peter Nilles (Bon Univ.)

Ομιλία (colloquium) που απευθύνεται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής.


Όσοι μαθητές (Β' ή Γ' Λυκείου) ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Ειδικές Εκδηλώσεις των Τομέων θα πρέπει να ζητήσουν από τον υπεύθυνο καθηγητή τους να συμπληρώσει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται εδώ. Σημειώνουμε ότι, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, κάθε μαθητής μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε ΜΙΑ ΜΟΝΟ Ειδική Εκδήλωση, ενώ κάθε Λύκειο μπορεί να συμμετάσχει με 5 ΤΟ ΠΟΛΥ μαθητές ανά Ειδική Εκδήλωση.

...πίσω στην κορυφή της σελίδας,

Το πρόγραμμα με μια ματιά
Κάντε κλικ στις ημέρες με κόκκινο για να δείτε σύντομες πληροφορίες για την αντίστοιχη εκδήλωση.

Δ Τρ Τε Πε Πα Σ Κ
Απρίλιος
20 21 22 23 24

Close

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
"Τα Μαθηματικά στη Β'/βάθμια Εκπαίδευση"
Πανεπιστημιακοί και Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις για το μάθημα των Μαθηματικών στην Β'/βάθμια εκπαίδευση.

25 26
27 28 29

Close

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Επισκέψεις μαθητών στα Εργαστήρια της Σχολής

30

Close

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ημερίδα Μαθηματικών για μαθητές Λυκείου
Ομιλίες και επίσκεψη στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τομέα.

 
Μάιος
  1 2 3
4 5 6

Close

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2015
Ημερίδα Φυσικής για μαθητές Λυκείου, Master Classes
Ημερίδα με προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου. Τέσσερα εισαγωγικά σεμινάρια και στη συνέχεια ανάλυση (σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές) πραγματικών πειραματικών δεδομένων από τα πειράματα στο CERN.

7 8 9 10
11

Close

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ 2015
Ομιλία του François Englert (Βραβείο Nobel Φυσικής, 2013) προς του φοιτητές της ΣΕΜΦΕ.

12

Close

ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2015
Αναγόρευση του François Englert ως επίτιμου διδάκτορα του ΕΜΠ.

13 14

Close

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015
"Η Φυσική στη Β'/βάθμια Εκπαίδευση"
Πανεπιστημιακοί και Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις για το μάθημα της Φυσικής στην Β'/βάθμια εκπαίδευση.

15 16 17
18 19 20 21 22

Close

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015
"Η φυσιογνωμία του Διπλωματούχου της Σχολής"
Απόψεις από το Φοιτητικό Σύλλογο και τον Σύλλογο Αποφοίτων.

23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ιούνιος
1 2 3

Close

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
"Unification of Fundamental Interactions"
Ομιλία (colloquium) του Hans-Peter Nilles (Bonn Univ.).

4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

...πίσω στην κορυφή της σελίδας,