Σύνθεση Επιτροπών Σχολής

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

(Γενική Συνέλευση ΣΕΜΦΕ 19/9/2019, Θ.Η.Δ.: 4.3(Β))

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (συντονιστής)

dtsouk@central.ntua.gr

 

Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

acharala@math.ntua.gr

 

Ε. ΚΟΝΤΟΥ – ΔΡΟΥΓΚΑ

ekontou@central.ntua.gr

 

Ι. ΚΟΜΙΝΗΣ

gkomin@central.ntua.gr

 

Β. ΚΑΛΔΗΣ

bkaldis@mail.ntua.gr

 

Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ

cstheol@central.ntua.gr

 

Μ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ

kokkoris@central.ntua.gr

 

Δ/ΝΤΕΣ ΔΠΜΣ

 

 

Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

nyian@math.ntua.gr

 

Σ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

sofia@math.ntua.gr

 

Ι. ΡΑΠΤΗΣ

yraptis@mail.ntua.gr

 

Μ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ

kokkoris@central.ntua.gr

 

Ε.Ε. ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ

stathis@central.ntua.gr

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ι. ΡΑΠΤΗΣ (συντονιστής)

yraptis@mail.ntua.gr

 

Π. ΨΑΡΡΑΚΟΣ

ppsarr@math.ntua.gr

 

Κ. ΧΡΥΣΑΦΙΝΟΣ

chrysafinos@math.ntua.gr

 

Κ. ΦΑΡΑΚΟΣ

kfarakos@central.ntua.gr

 

Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

akyrits@central.ntua.gr

 

Χ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

georgiad@central.ntua.gr

 

Σ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ

stakkour@central.ntua.gr

 

Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ

cstheol@central.ntua.gr

 

Β. ΚΑΛΔΗΣ

bkaldis@mail.ntua.gr

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ (συντονιστής)

stakkour@central.ntua.gr

 

Γ. ΣΜΥΡΛΗΣ

gsmyrlis@math.ntua.gr

 

Ν. ΗΡΓΕΣ

irges@mail.ntua.gr

 

Ι. ΤΣΩΛΑΣ

itsolas@central.ntua.gr

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ (συντονιστής)

kokkoris@central.ntua.gr

 

Κ. ΦΑΡΑΚΟΣ

kfarakos@central.ntua.gr

 

Δ. ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ

dgindi@math.ntua.gr

 

Π. ΤΣΟΠΕΛΑΣ

tsopelas@central.ntua.gr

 

Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ

cstheol@central.ntua.gr

 

Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

acharala@math.ntua.gr

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ν. ΤΡΑΚΑΣ (συντονιστής)

ntrac@central.ntua.gr

 

Α. ΠΑΠΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ

papapan@math.ntua.gr

 

Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ

cstheol@central.ntua.gr

 

Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

konstant@mail.ntua.gr

 

Δ. ΕΥΤΑΞΙΟΠΟΥΛΟΣ

eftaxiop@central.ntua.gr

 

Χ. ΤΣΟΥΝΙΑΣ

ctsounias@math.ntua.gr

 

Ι. ΘΕΟΔΩΝΗΣ

ytheod@mail.ntua.gr

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Χ. ΚΑΡΩΝΗ (συντονίστρια)

ccar@math.ntua.gr

 

Α. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

aarva@math.ntua.gr

 

Ε. ΔΟΥΚΑ

vanda@math.ntua.gr

 

Γ. ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ

yorgos@central.ntua.gr

 

Σ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ

stakkour@central.ntua.gr

 

Π. ΔΑΜΙΑΝΟΣ

damianos@central.ntua.gr

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Μ. ΛΟΥΛΑΚΗΣ (συντονιστής)

loulakis@math.ntua.gr

 

Ε.Ε. ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ

stathis@central.ntua.gr

 

Β. ΚΑΛΔΗΣ

bkaldis@mail.ntua.gr

 

Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

apdlidar@mail.ntua.gr

 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS+

Λ. ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ (συντονιστής)

leont@mail.ntua.gr

 

Π. ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ

petros@math.ntua.gr

 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ε. ΚΟΝΤΟΥ - ΔΡΟΥΓΚΑ (συντονίστρια)

ekontou@central.ntua.gr

 

Δ. ΦΟΥΣΚΑΚΗΣ

fouskakis@math.ntua.gr

 

Ι. ΚΟΛΕΤΣΟΣ

coletsos@central.ntua.gr

 

Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

akyrits@central.ntua.gr

 

Ι. ΤΣΩΛΑΣ

itsolas@central.ntua.gr

 

Σ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ

stakkour@central.ntua.gr

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ/ντες Τομέων

 

 

Σ. Λαμπροπούλου

sofia@math.ntua.gr

Τομέας Μαθηματικών

Γ. Τσιπολίτης

yorgos@central.ntua.gr

Τομέας Φυσικής

Α. Γιαννακόπουλος

agiannak@central.ntua.gr

Τομέας Μηχανικής

Β. Καλδής

bkaldis@mail.ntua.gr

Τομέας ΑΚΕΔ

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΚ.ΕΤΟΣ 2020-21)

 

ΤΟΜΕΑΣ (Κτήριο)

ΤΗΛ. 210 772-

e-mail

Γραφ.

Ράπτης Ιωάννης

Τομέας Φυσικής

-3044

yraptis@mail.ntua.gr

009

Γεωργακίλας Αλέξανδρος

Τομέας Φυσικής

-4453

alexg@mail.ntua.gr

123

Γιαννακάκης Νικόλαος

Τομέας Μαθηματικών

-1698

nyian@math.ntua.gr

216

Γιαννόπαπας Βασίλειος

Τομέας Φυσικής

-1481

vyannop@mail.ntua.gr

109

Ζήσης Αθανάσιος

Τομέας Μηχανικής

-4711

zisis@mail.ntua.gr

 

Ζεργιώτη Ιωάννα

Τομέας Φυσικής

-3345

zergioti@mail.ntua.gr

113

Θεολόγου Κωνσταντίνος

Τομέας ΑΚΕΔ

-2255

cstheol@mail.ntua.gr

105

Καλδής Βύρων

Τομέας ΑΚΕΔ

-4044

bkaldis@mail.ntua.gr

101

Κομίνης Ιωάννης

Τομέας Μηχανικής

-1690

gkomin@central.ntua.gr

212

Κοντού Ευαγγελία

Τομέας Μηχανικής

-1219

ekontou@central.ntua.gr

 

Στέλιος Σπυρίδων

Τομέας ΑΚΕΔ

-1622

stelioss@central.ntua.gr

102

Φουσκάκης Δημήτριος

Τομέας Μαθηματικών

-1702

fouskakis@math.ntua.gr

205

Ψαρράκος Παναγιώτης

Τομέας Μαθηματικών

-1697

ppsarr@math.ntua.gr

 

Θεσμικό Πλαίσιο Επιτροπής Συμβούλων Σπουδών

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ (ΑΚ.ΕΤΟΣ 2020-21)

 

ΤΟΜΕΑΣ (Κτήριο)

ΤΗΛ. 210 772-

e-mail

Ράπτης Ιωάννης

Τομέας Φυσικής

-3044

yraptis@mail.ntua.gr

Λαμπροπουλου Σοφία

Διευθύντρια Τομέα Μαθηματικών

-1346

sofia@math.ntua.gr

Ψαρράκος Παναγιώτης

Τομέας Μαθηματικών

-1697

ppsarr@math.ntua.gr

Τσιπολίτης Γεώργιος

Διευθυντής Τομέα Φυσικής

-2984

yorgos@central.ntua.gr

Κυρίτσης Απόστολος

Τομέας Φυσικής

-3053

akyrits@central.ntua.gr

Θεολόγου Κωνσταντίνος

Διευθυντής Τομέα ΑΚΕΔ

-2255

cstheol@mail.ntua.gr

Καλδής Βύρων

Τομέας ΑΚΕΔ

-4044

bkaldis@mail.ntua.gr

Τσόπελας Παναγιώτης

Διευθυντής Τομέα Μηχανικής

-1150

tsopelas@central.ntua.gr

Γεωργιάδης Χαράλαμπος

Τομέας Μηχανικής

-1375

georgiad@central.ntua.gr

 

Αναμένεται ο ορισμός ενός εκπροσώπου των φοιτητών

Θεσμικό Πλαίσιο Επιτροπής Διαχείρησης Παραπόνων


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΖΗΣΗΣ Α.

zisis@central.ntua.gr

 

ΚΑΛΔΗΣ Β.

bkaldis@mail.ntua.gr

 

ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ Κ.

kkousouris@central.ntua.gr

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π.

pmichael@central.ntua.gr

 

ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ Π.

petros@math.ntua.gr

 

ΤΣΟΠΕΛΑΣ Β.

tsopelas@central.ntua.gr

 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Δ

dtsouk@central.ntua.gr

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Α.

acharala@math.ntua.gr