9ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Εφαρμογές Λέιζερ στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον

Κωδικός: 9198
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ο-Η.+Λ.: Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ (επιλογή)
Εξάμηνο: 9ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers