8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Πολυμερή και Νανοσύνθετα Υλικά

Κωδικός: 9162
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Π.Τ.Υ.: Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers