8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΡΟΕΣ

Ώρ./εβδ.

 

Υποχρεωτικά

 

9537

Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο Ι

4

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

4 μαθήματα από τα ακόλουθα

Υ.+ Θ.Φ.

Π.Φ. +Σ.Σ

Ο-Η. +Λ.

Π.Τ.Υ.

Μ.Υ.

 

 

9195

Στοιχειώδη Σωματίδια ΙΙ

ή

4

9358

Γενική Θεωρία Σχετικότητας – Κοσμολογία

ή

4

9203

Υπολογιστική Φυσική ΙΙ

ή

4

9159

Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές

4

9125

Εφαρμογές Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική και Βιολογία

4

9166

Φυσική των Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων

4

9101

Αρχές Μετάδοσης Μικροκυματικών και Οπτικών Σημάτων

4

9162

Πολυμερή και Νανοσύνθετα Υλικά

4

9129

Υπολογιστική Μηχανική Ι

4

9208

Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων

3

9158

Σεμινάριο Φυσικής – Θέμα

4

9099

Μέθοδοι Χαρακτηρισμού των Υλικών

4

9202

Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση

4

9359

Εμβιομηχανική

3

9361

Εισαγωγή στη Φυσική και τεχνολογία της ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής σύντηξης

4

9217

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

3

9360

Οικονομική Ανάλυση IV (Οικονομική της Τεχνολογίας)

2

9229

Περιβάλλον και Ανάπτυξη

3

Τα Υποχρεωτικά Ροής, φέρουν την ένδειξη .
Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα των Ροών φέρουν την ένδειξη .
Στα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής(*) δεν υπάρχει κάποια ένδειξη (η αντίστοιχη θέση είναι κενή).
Η Ροή Υ.+Θ.Φ είναι η Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική.
Η Ροή Π.Φ.+Σ.Σ είναι η Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια.
Η Ροή Ο-Η.+Λ. είναι η Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ.
Η Ροή Π.Τ.Υ. είναι η Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά.
Η Ροή Μ.Υ. είναι η Μηχανική των Υλικών.