7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Τεχνολογία Ανιχνευτών και Επιταχυντικών Διατάξεων

Κωδικός: 9326
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Π.Φ.+Σ.Σ.: Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers