7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Υπολογιστική Φυσική Ι

Κωδικός: 9068
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Υ.+Θ.Φ.: Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers