7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Πολύπλοκη Δυναμική Χαμιλτονιανών Συστημάτων και Εφαρμογές

Κωδικός: 9547
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 3

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers