5ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Κβαντομηχανική ΙΙ

Κωδικός: 9077
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 5ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Εισαγωγή: Γενικές Αρχές, Αξιώματα, Τελεστές Μεταθέτες, Ιδιότητες Τελεστών. Γενικευμένες Σχέσεις Αβεβαιότητας, Χρονική μεταβολή μέσης τιμής Φυσικών Μεγεθών, Συμμετρίες, Φορμαλισμός Dirac, Αναπαράσταση τελεστών με Πίνακες, Χώρος ορμών. Εφαρμογές της εξίσωσης του Schroedinger: 1-διάστατα δυναμικά, Δυναμικά δ-function, τρισδιάστατο πηγάδι δυναμικού. μονοδιάστατα προβλήματα σκέδασης. Φαινόμενο σήραγγας. Εφαρμογές. Αρμονικός Ταλαντωτής: Πολυωνυμική λύση (Hermite). Αλγεβρική λύση (τελεστές δημιουργίας – καταστροφής). δισδιάστατος και τρισδιάστατος αρμονικός ταλαντωτής. Εκφυλισμός. Θεωρία Διαταραχών: Χρονοανεξάρτητη. Μη εκφυλισμένες στάθμες. Εκφυλισμένες στάθμες. Χρονοεξαρτώμενη, Πρώτης τάξης προσέγγιση. Άτομο του Υδρογόνου: Λύση γωνιακής εξίσωσης, Σφαιρικές αρμονικές. Λύση ακτινικής εξίσωσης, Ενεργειακό φάσμα. Εφαρμογή θεωρίας διαταραχών, Σχετικιστική εξίσωση, Άτομο Ηλίου. τρισδιάστατα δυναμικά με σφαιρική συμμετρία. Στροφορμή – Spin: Αλγεβρική λύση για τη στροφορμή (Ιδιοτιμές Ιδιοανύσματα). Spin. άθροιση στροφορμών, εφαρμογές.

Lecturers