5ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ

Κωδικός: 9093
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 5ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Ηλεκτρικά πεδία στην ύλη. Διηλεκτρικά υλικά. Μαγνητικά πεδία στην ύλη. Μαγνητικά υλικά. Εξισώσεις του Maxwell στο κενό και στην ύλη. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο κενό. Διάνυσμα Poynting. Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε αγώγιμα μέσα. Ανάκλαση και μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Πόλωση. Συντελεστές Fresnel. Διασπορά.

Lecturers