9ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Οικονομική Ανάλυση V (Οικονομική των Επιχειρήσεων)

Κωδικός: 9320
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 9ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers