9ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης

Κωδικός: 9177
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή ΣΤ.: Στατιστική
Εξάμηνο: 9ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers