9ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΡΟΕΣ

Ώρ./εβδ.

 

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

5 μαθήματα από τα ακόλουθα

Ε.Α.

ΣΤ.

Μ.Π.

Ε.Μ.-Υ.Π.

 

 

9173

Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης

4

9538

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

9177

Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης

4

9115

Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών

4

9131

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου

4

9187

Ανάλυση Επιφανειακών Μηχανικών Συστημάτων

4

9152

Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ

4

9188

Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Μηχανικής

4

9153

Σύνθετα Υλικά

4

9138

Σχεδίαση και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου

4

9175

Μη Γραμμική Ανάλυση

4

9178

Κρυπτογραφία και Πολυπλοκότητα

4

9320

Οικονομική Ανάλυση V (Οικονομική των Επιχειρήσεων)

4

9193

Δίκαιο

4

9321

Περιβαλλοντική Πολιτική

3

9315

Στατιστικός έλεγχος ποιότητας

4

9322

ΘΕΜΑ

3

9546

Στοχαστικές Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές

4

Προαιρετικά

 
Τα Υποχρεωτικά Ροής, φέρουν την ένδειξη .
Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα των Ροών φέρουν την ένδειξη .
Στα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής(*) δεν υπάρχει κάποια ένδειξη (η αντίστοιχη θέση είναι κενή).
Η Ροή Ε.Α. είναι η Εφαρμοσμένη Ανάλυση.
Η Ροή ΣΤ. είναι η Στατιστική.
Η Ροή Μ.Π. είναι η Μαθηματικά Πληροφορικής.
Η Ροή Ε.Μ.–Υ.Π. είναι η Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση.