8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Οικονομική Ανάλυση IV (Οικονομική της Τεχνολογίας)

Κωδικός: 9360
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 2

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers