8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Υπολογιστική Μηχανική Ι

Κωδικός: 9129
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Μ.Υ.: Μηχανική των Υλικών
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers