8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Αρχές Μετάδοσης Μικροκυματικών και Οπτικών Σημάτων

Κωδικός: 9101
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ο-Η.+Λ.: Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers