8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές

Κωδικός: 9159
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Π.Φ.+Σ.Σ.: Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers