8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Υπολογιστική Φυσική ΙΙ

Κωδικός: 9203
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Υ.+Θ.Φ.: Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική (επιλογή)
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers