7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Δειγματοληψία

Κωδικός: 9351
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή ΣΤ.: Στατιστική
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers