7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις

Κωδικός: 9308
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ε.Μ.–Υ.Π.: Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 3

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers