7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά

Κωδικός: 9306
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ε.Μ.–Υ.Π.: Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 3

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers