7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Ανάλυση Παλινδρόμησης

Κωδικός: 9114
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή ΣΤ.: Στατιστική
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 4
Σχολή: ΣΠΜ

SEMFE_LESSON_DESC

Εισαγωγή στο γραμμικό μοντέλο. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Εκτίμηση παραμέτρων του μοντέλου. Ιδιότητες των εκτιμητριών. Έλεγχοι υποθέσεων t και F, συντελεστής προσδιορισμού R2, διαστήματα εμπιστοσύνης των συντελεστών του μοντέλου. Εξέταση υπολοίπων, διαγνωστικοί έλεγχοι. Πρόβλεψη. Πολυσυγγραμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα και άλλα προβλήματα. Μετασχηματισμοί. Σταθμισμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Μέθοδοι επιλογής μεταβλητών. Επιρροή. Απόσταση του Cook. Ψευδομεταβλητές. Ανάλυση διασποράς και σχέση της με το γραμμικό μοντέλο. Παλινδρόμηση Poisson. Λογιστική παλινδρόμηση. Εργαστήρια με χρήση στατιστικών προγραμμάτων.

Lecturers