7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Κωδικός: 9120
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή ΣΤ.: Στατιστική
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 4
Σχολή: ΣΠΜ

SEMFE_LESSON_DESC

Η προσέγγιση της Επιχειρησιακής Έρευνας στη Μοντελοποίηση. Μορφοποίηση Προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας και Μελέτη περιπτώσεων. Γραμμικός Προγραμματισμός: Ανάλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού (LP). Γραφική επίλυση προβλημάτων LP. Επίλυση προβλημάτων LP με τη μέθοδο Simplex. Επίλυση προβλημάτων LP με χρήση υπολογιστικών πακέτων. Περιθώριες μεταβλητές. Θεωρία Δυϊσμού και ερμηνεία της. Ανάλυση ευαισθησίας. Το πρόβλημα της Μεταφοράς. Το πρόβλημα του σχεδιασμού και ελέγχου επιχειρηματικών σχεδίων με ή χωρίς περιορισμένους πόρους. Ακέραιος προγραμματισμός: Προβλήματα Ακέραιου προγραμματισμού. Έλεγχος Αποφάσεων: Έλεγχος Αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Κριτήρια αποφάσεων. Δένδρα αποφάσεων. Έλεγχος αποθεμάτων: Έλεγχος – διαχείριση αποθεμάτων. Βέλτιστο μέγεθος και σημείο παραγγελίας με ή χωρίς αβεβαιότητα στη ζήτηση. Θεωρία ουρών Αναμονής. Συστήματα εξυπηρέτησης με διαδικασία εισόδου και χρόνου εξυπηρέτησης οποιαδήποτε κατανομή και έναν ή περισσότερους εξυπηρετητές.

Lecturers