7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΡΟΕΣ

Ώρ./εβδ.

 

Υποχρεωτικά

 

9054

Αριθμητική Ανάλυση II και Εργαστήριο

4

9078

Συναρτησιακή Ανάλυση Ι

4

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

4 μαθήματα από τα ακόλουθα

Ε.Α.

ΣΤ.

Μ.Π.

Ε.Μ.-Υ.Π.

 

 

9545

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

4

9120

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

4

9114

Ανάλυση Παλινδρόμησης

4

9082

Θεωρία Πιθανοτήτων

4

9116

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

4

9088

Εισαγωγή στην Ανελαστικότητα

2

9306

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά

3

9307

Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

3

9308

Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις

3

9351

Δειγματοληψία

4

9136

Φιλοσοφία των Μαθηματικών

4

9310

Οικονομική Ανάλυση ΙΙΙ (Εφαρμοσμένη Οικονομική)

4

Τα Υποχρεωτικά Ροής, φέρουν την ένδειξη .
Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα των Ροών φέρουν την ένδειξη .
Στα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής(*) δεν υπάρχει κάποια ένδειξη (η αντίστοιχη θέση είναι κενή).
Η Ροή Ε.Α. είναι η Εφαρμοσμένη Ανάλυση.
Η Ροή ΣΤ. είναι η Στατιστική.
Η Ροή Μ.Π. είναι η Μαθηματικά Πληροφορικής.
Η Ροή Ε.Μ.–Υ.Π. είναι η Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση.